Galway GAA: Your Club, Your Parish Your County, Your Heritage.

The Gaelic Athletic Association has since its foundation played a significant role in the lives of the people of Galway. This is true not just of the players, management and spectators that are an integral part of the clubs. For the organisation’s teams, sporting events, tournaments and social occasions have over the decades shaped and fostered an identity and sense of well-being for local communities and parishes across Ireland.

This project hopes to introduce this rich heritage resource through a series of photographs, text and interviews

Do Chlub, Do Pharóiste, Do Chontae, D’Oidhreacht.
Tá ról suntasach ag an gCumann Lúthchleas Gael, ó bunaíodh é, i saol na ndaoine sa gContae seo. Tá sé seo fíor ní amháin d’imreoirí, lucht,
bainistíochta agus lucht tacaíochta atá mar pháirt lárnach do chlubanna ach do phobail an Chontae chomh maith.
Tá foirne, imeachtaí spóirt, comórtais agus imeachtaí sóisialta an Chumainn tar éis féiniúlacht agus mothúcháin fholláine a
chothú agus a bhuanú don iliomad pobail agus paróistí áitiúil le blianta fada.
Tá súil ag an togra seo an acmhainn shaibhir oidhreachta seo a thosú trí sraith grianghraif, téacs agus agallaimh.